1

The bảo nhĩ vương Diaries

News Discuss 
+ Tiên Nghịch thì đầy bất ngờ cũng như nghi vấn, đến kết truyện vẫn còn nhiều cái băn khoăn. “ 朕惟乘乾御极、首奠坤维。弘业凝庥、必资内辅义取作嫔于京室。礼宜正位于中宫。咨尔博尔济锦氏、乃科尔沁国卓礼克图亲王吴克善之女也。毓秀懿门。钟灵王室。言容纯备、行符图史之规。矩度幽闲、动合安贞之德。兹仰承皇太后懿命、册尔为皇后。其益崇壸范。肃正母仪。奉色养于慈闱。懋本支于奕世。钦哉。宝文曰。皇后... https://roberte086xfp4.goabroadblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story